Kiadványaink

Megjelent az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékének kiadványa

Megjelent az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékének kiadványa

MID-körkép
Bándli Judit – Pap Andrea – Zajacz Zita (szerk.) 2021. MID-körkép. Magyar mint idegen nyelv: Oktatási helyzetek, módszertani tudnivalók
Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó.

Megjelent az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékének kiadványa a magyar nyelv oktatásának különböző színtereiről és célcsoportjairól, valamint az ezekhez kapcsolódó módszertani kihívásokról.  A tanulmánygyűjtemény elsősorban tankönyvnek készült a magyar mint idegen nyelv tanári és minor képzésekben tanuló, valamint a hungarológia szakos hallgatók számára, de azoknak a kollégáknak is ajánljuk, akik közös szakmánk egy-egy számukra kevésbé ismert területébe szeretnének bepillantást nyerni.

Elérhető kötet formájában, illetve e-könyvként az ELTE Reader-en:

https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/bandli-judit-pap-andrea-zajacz-zita-szerk-mid-korkep-magyar-mint-idegen-nyelv-oktatasi-helyzetek-modszertani-tudnivalok/