Szakfordító és terminológus (távoktatás)

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a következő tanévben akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban.

A képzési cél:

Olyan szakfordítók és terminológusok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Olyan szöveget tudnak alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is. Biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. A terminológiai elveket és módszereket tudják a gyakorlatban alkalmazni. Ismerik és használják a szakfordító és a terminológus számára fontos szoftvereket.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A nyelv és B nyelv megnevezése)

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 14-16 óra távoktatási munkarendben

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • Bármely területen szerzett mesterfokozat.
  • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
  • Sikeres alkalmassági vizsga.

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe
Bevezetés a terminológia elméletébe
Magyar nyelvhelyesség
Gazdasági alapismeretek
Európa tanulmányok
Szakmai fórum
Átváltási műveletek
Jogi alapismeretek
Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

Gazdasági szakfordítás BA 
Gazdasági szakfordítás AB
Nyelvtechnológia fordítóknak
Nyelvtechnológia terminológusoknak
Gazdasági szakszövegeken végzett terminológiai munka
Jogi szakfordítás BA
Jogi szakfordítás AB
Jogi szakszövegeken végzett terminológiai munka
Fordítói és terminológiai projektmunka
Szakdolgozati konzultáció

Alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

1. fordítás A nyelvről B nyelvre
2. fordítás B nyelvről A nyelvre
A vizsgán használható szótár.

II. Motivációs beszélgetés

További információ

Jelentkezési határidő: a 2020/21-es tanévben előreláthaóan nem indul!
Az alkalmassági vizsga ideje:
A tandíj összege: 295.000 Ft/félév
Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft

Jelentkezési lap letölthető

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • mesterdiploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

  • a szükséges dokumentumokat az alábbi címre kérjük postai úton feladni:
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F