Hallgatói közösség - Diákkör

Vályi András Diákkör

2021-ben megalakult a Vályi András Diákkör, melynek keretében a tanszék hallgatói bekapcsolódnak a módszertani munkába, többek között a magyar nyelvet és kultúrát megismertető feladatok készítésével (pl. Nyári Egyetem, külföldi projektben való részvétel).

Formálódó honlapunk a logóra kattintva érhető el.