Kiadványok

Kiadványok

Az FTT kiadványai

Az FTT kiadványai

Az FTT tanárainak tankönyvei/kiadványai, amelyek a tanszéki könyvtárból kölcsönözhetők, vagy a honlapról letölthetők. https:// languages.elte.hu/

 

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola.Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Budapest: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó (szerk.) 2017. Tolmácsolás a bíróságon. Esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából. Budapest: HVG-ORAC.

Horváth Ildikó 2018. (eds.) Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Budapest: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó 2021. Tolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Horváth Ildikó, Szabari Krisztina, Volford Katalin 2000.  Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központ.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 2003, 2007. Languages in Translation. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó.

Klaudy Kinga 2020. Tézisek a fordítástudományról. Újabb fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica.

Robin Edina, Varga Dóra Ágnes (szerk.) 2018. Fordítástudomány fordításban. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina 2018. Fordítási univerzálék és lektorálás. 2018. Fordítástudományi értekezések III. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina, Seidl-Péch Olivia (szerk.) 2020. Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Budapest: MANYE–ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) 2018. Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan.

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) 2020. Lektorálástudomány fordításban. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina 2022. Egy lektorképzés margójára. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Seresi Márta 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Fordítástudományi értekezések 2. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) 2020. Távolléti oktatás a fordító és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a Covid-2019 idején. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) 2021. Distance learning in translation and interpreting training. Methodological lessons during the Covid-19 pandemic. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.