Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

(2023/2024. II. szemeszter)

Könyvtári katalógusok:

 

1. Nyitvatartás:

Hétfő: 16:00-17:30

Kedd: ZÁRVA

Szerda: 16:00-17:30

Csütörtök-Péntek: ZÁRVA

 

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com címre kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

1. Helyben olvasásra: Ha valaki nem tagja az FTT tanári és hallgatói állományának az nem kölcsönözhet.  

2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11.pont).

 

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói (MA1, MA2, GJFOR, TGFOR, FORDTERM, EMCI, PHD – és távoktatás – névsor Bertalan Angélánál)
 • FTT tanárai (belső és külső – névsor Bertalan Angélánál)

 

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

 

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)

Kölcsönzés esetén: névre szóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni, melynek lényege az elérhetőség: (név, cím, e-mail, mobil)

 

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre, a második hét után visszakérhető; hosszabbítás a konyvtarftt@gmail.com e-mail-címen kérhető)

Vizsgaidőszakban: 1 hét

Késedelmi díj: hetente 50 Ft (perselybe kell bedobni, és könyvtárfejlesztésre fordítjuk)

Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:

1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)

2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvét nem írjuk alá). 

A kölcsönzési határidőket FOLYAMATOSAN ellenőrizni kell, és a könyveket vissza kell kérni (a tanároktól is).

 

7. A kölcsönzés módja:

 1. A könyv borítójából ki kell venni a két kartont (ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. A nevet és a dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Az egyiket a kölcsönző saját, név szerinti kölcsönzőtasakjába kell tenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. A másikat a leltári szám szerinti katalógusba kell betenni (DS szekrény, alsó polc)
 5. Egy őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére kell tenni (az őrlap összehajtott DUPLA A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész).

 

8. A visszavétel módja:

 1. A név szerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 2. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 3. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 4. A könyvbe mindkettőt betenni
 5. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni

 

9. Mi nem kölcsönözhető?

            Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

            Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

 

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

 

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

 1. A könyvben található két kartont kivenni,
 2. A nevét és a dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a saját, névszerinti kölcsönzőtasakjába betenni,
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

 

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális, most szünetel), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak, 13. FTK/FTT szakdolgozatok és diplomamunkák év, szak és azon belül nyelvpár szerint csoportosítva) nem tévesztendő össze a doktori értekezésekkel, melyeknek a DIS katalógusban van a helyük.

 

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek. A könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető. A 4. és 5. alkönyvtárnak, a DUP és a DIS könyvtárnak szerzői ABC szerinti katalógusfüzete is van.  A katalógusfüzet helye a két ablak közötti könyvszekrény fiókja. Az állomány az FTT honlapján is fenn van (elteftt.hu)

 

A katalógusfüzetet félévenként frissíteni kell! A leltár szerintinek csak az utolsó lapját, de a szerző szerintinek az egészét ki kell újra nyomtatni. Az online katalógust (Google Drive) azonban folyamatosan aktuálisan kell tartani, azaz minden új könyvet fel kell azonnal venni a leltári szám, ill. a szerző szerinti katalógusba is. Új könyvek bevételezésekor az online lista alapján célszerű a következő szabad leltári számot megkeresni.

 

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL

MIT

MIKOR

11-es terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, fordításelméleti, doktori segédkönyvtár, PHD disszertációk, duplumok, szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni.

könyvtári órákban használható

5-terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről és glosszáriumok (elavult)

nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

EU alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

8-terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

 

Egyéb tudnivalók:

1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok/diplomamunkák csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.

 

2. Az FTT tanárainak tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők, vagy a honlapról letölthetők.

 

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola.

Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Bp: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó (szerk.) 2017. Tolmácsolás a bíróságon. Esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából. Budapest: HVG-ORAC.

Horváth Ildikó 2018. (eds.) Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Budapest: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó 2021. Tolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Horváth Ildikó, Szabari Krisztina, Volford Katalin 2000.  Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

  Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 2003, 2007. Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó.

Klaudy Kinga 2020. Tézisek a fordítástudományról. Újabb fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica.

Robin Edina, Varga Dóra Ágnes (szerk.) 2018. Fordítástudomány fordításban. (honlapon keresztül)

Robin Edina 2018. Fordítási univerzálék és lektorálás. 2018. Fordítástudományi értekezések III. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina, Seidl-Péch Olivia (szerk.) 2020. Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) 2018. Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan.

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) 2020. Lektorálástudomány fordításban. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Seresi Márta 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Fordítástudományi értekezések 2. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) 2020. Távolléti oktatás a fordító és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a Covid-2019 idején. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) 2021. Distance learning in translation and interpreting training. Methodological lessons during the Covid-19 pandemic. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

 

3. A Fordítástudomány régi számaiból 3-5 db van KÖNYVKÉNT beleltározva, ezek kölcsönözhetők. 2019 óta a Fordítástudomány összes száma online elérhető.