Könyvtár

Könyvtár
Könyvtári kartolékok

 

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI (2019/2020)

Kedves Olvasóink!

Az alábbiakban mindenki számára fontos információk olvashatók az FTT Könyvtárról, ezért kérjük, figyelmesen olvassák végig. A járványhelyzet alatt sok kiadó és szerző online elérhetővé tette munkáját, ezért kérjük, hogy az látogassa a könyvtárat, akinek feltétlenül szükséges. Az FTT kiadványainak többsége online elérhető, az FTT honlapjáról ingyenesen letölthető. Prof. Dr. Klaudy Kinga Bevezetés a fordítás gyakorlatába c. előadássorozata a Youtube felületén ingyenesen elérhető.
A hallgatók sikeres vizsgáit, a PhD-hallgatók és az oktatók kutatási tevékenységét természetesen maximálisan támogatjuk, ezért a keddi napokon szükséges esetben könyvtári ügyeletet tartunk 14 és 16 óra között. A megszokott menetrendtől eltérően azonban minden olvasót arra kérünk, hogy a Doodle felületen (https://doodle.com/poll/9ryx2amm3qb2pemz?fbclid=IwAR0wjDYDV_PefUWCmfJvLmVD9kxkX0KV1OcTvYmmXi3NDWM6RS3FNnD3DCo) jelezze a név, az e-mail cím és a telefonszám megadásával, mikor kívánja könyvtári teendőit intézni. Így elkerülhető, hogy kettőnél több ember legyen egyszerre a könyvtárban, illetve a könyvtárosok sem tartanak ügyeletet azokban az időpontokban, amikor nincs rá igény. 
Ha valaki akármilyen akadály miatt nem tud bejönni a könyvtárba, de feltétlenül szükséges lenne; vagy speciális igényei vannak, akkor kérjük, hogy a konyvtarftt@gmail.com címre jelezze, és igyekszünk a lehetőségekhez képest megoldást találni. 
A nem abszolváló hallgatók, a doktoranduszok és a doktorjelöltek, valamint az oktatók továbbra is kölcsönözhetnek. A járványhelyzetre való tekintettel késedelmi díjat természetesen nem számolunk fel. A könyveket alapos indokkal (elengedhetetlen a vizsgákhoz, PhD-felvételihez, kutatási tevékenységhez) hosszabb időtartamra is ki lehet venni, de az olvasó saját felelőssége, hogy ugyanolyan állapotban szolgáltassa vissza őket a kölcsönzési idő lejártával.
A záróvizsgázó és/vagy abszolváló hallgatók figyelmét felhívjuk, hogy a szakzáráshoz szükséges könyvtári igazolástól a járványhelyzet miatt eltekintünk, de diplomát továbbra sem adunk ki annak a hallgatónak, akinek könyvtári tartozása van. Idén e-mailen továbbítjuk a Tanulmányi Osztálynak a szükséges igazolást. Az abszolválás után kölcsönzésre már nincs lehetőség, a kikölcsönzött könyveket a keddi nyitva tartási időpontokban kell behozni.
A könyvtár látogatásakor mindenki köteles betartani az egyetem által előírt mindenkori biztonsági előírásokat.
Minden kedves olvasónknak jó egészséget, sikeres vizsgaidőszakot és eredményes kutatást kívánunk.
ELTE FTT könyvtárosok

 

 

Kedves Olvasóink!
A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel könyvtárunk jelenleg zárva tart. Minden felmerülő kérdésre e-mailen válaszolunk (konyvtarftt@gmail.com). A kikölcsönzött könyvekért késedelmi díjat természetesen nem számítunk fel.
A FORDÍTÁSTUDOMÁNY 2005-től a www. elteftt.hu honlapon is elérhető, de szükséges esetben Klaudy professzor asszony bárkinek bármelyik ACROSS cikket vagy FORDÍTÁSTUDOMÁNY cikket el tudja küldeni e-mailen. A honlapunkon keresztül elérhetőek a tanszék új kiadványai, melyeket Eötvös Kiadó adott ki.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Könyvtárosok

ELTE FTT

1. Nyitva tartás a tavaszi szemeszterben:

Kedd: 09:00-10:30 SO
Szerda: 14:00-15:30 JKM, 15:30-17:00 LL
Csütörtök: 15:30-17:00 BE
Péntek: 08:30-10:00 ND/MD
Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com–ra kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

 1. Helyben olvasásra: helyben olvasni lehet akkor is, ha nincs könyvtáros, és éppen nincs óra a könyvtárteremben.
 2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11.pont).

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói (MA1, MA2, TGFOR, FORDTERM, EUTOL, PHD – és távoktatás – névsor Bertalan Angélánál)
 • FTT tanárai (belső és külső – névsor Bertalan Angélánál)

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet, annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)
Kölcsönzés esetén: névreszóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni
(név, cím, e-mail, mobil)

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre második hét után visszakérhető, vagy kérhető hosszabbítása a konyvtarftt@gmail.com email-címen)
Vizsgaidőszakban: 1 hét
Késedelmi díj: hetente 50 Ft, amit majd könyvtárfejlesztésre fordítunk.
Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:
 1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)
 2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvére nem kap aláírást)

A kölcsönzési határidőket FOLYAMATOSAN ellenőrizzük, és a könyveket visszakérjük, a tanároktól is.

7. A kölcsönzés módja:

 1. Két kartont kivenni ( ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a kölcsönző saját név szerinti kölcsönző tasakjába betenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.(az őrlap összehajtott DUPLA A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész)

8. A visszavétel módja:

 1. név szerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 2. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 3. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 4. A könyvbe mindkettőt betenni
 5. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni

9. Mi nem kölcsönözhető?

            Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ
            Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha egy FTT-s PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

 1. Két kartont kivenni,
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a saját név szerinti kölcsönző tasakjába betenni,
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális most szünetel), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak (szünetel), 13. FTK/FTT szakdolgozatok és diplomamunkák év, szak és azon belül nyelvpár szerint csoportosítva) nem tévesztendő össze a doktori értekezésekkel, melyeknek a DIS katalógusban van a helyük.

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek. A könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Hozzáférhetők elektronikusan a www.elteftt.hu honlapon vagy kiprintelve a 11-es szobában, a két ablak közötti szekrényében található félévenként frissített katalógusfüzetekben.
Minden alkönyvtárnak külön katalógusfüzete van. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető.
A fordítástudományi alkönyvtárnak (FE), a doktori segédkönyvtárnak (DS), a duplumoknak (DUP), és a PhD disszertációknak (DIS) kétféle katalógusfüzete van: leltári szám szerinti és szerzői ABC-rendbe szedett.

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL MIT MIKOR

XI. terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, fordításelméleti (FE), doktori segédkönyvtár (DS), PHD disszertációk (DIS), duplumok (DUP), szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

könyvtári órákban használható

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni.

V. terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről és glosszáriumok (elavult) nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

V. terem:

Európa-terem

EU-alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

V. terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

VIII. terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

 

Egyéb tudnivalók:

 1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok/diplomamunkák csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.
 2. Az FTT tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők.
  Seresi Márta 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
  Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.
  Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Budapest: Eötvös Kiadó.
  Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-08-7515-8
  Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola. ISBN 978-963-08-4976-0
  Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin (szerk.) 2000. Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.
  Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-164-1.
  Klaudy Kinga 2007.(2003) Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)
  Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.
  Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.
  Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.
  Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.
  Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába.Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.
  Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica.
  Seresi M. 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös.
  Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.
  Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. 197 pp.
 3. Fordítástudomány régi számaiból 3-5 db van KÖNYVKÉNT beleltározva, az kölcsönözhető.
 4. A fordítástudományi folyóiratok közül a Target, a The Translator (2013-ig) és a Perspectives legfrissebb számai Klaudy Kinga szobájában vannak, oda bármikor be lehet menni, de a kivett folyóirat helyére kérek ŐRLAPOT betenni.