Európai uniós konferenciatolmács

Európai Uniós Konferenciatolmács

 
Az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzést indít ABC nyelvi kombinációban: magyar, angol, német, francia (A) - angol, francia, német, olasz, spanyol, magyar (B) - angol, francia, német, olasz, spanyol, magyar (C). Megfelelő számú jelentkező esetén más B és C nyelvből is indul továbbképzés.

A képzési cél:

Olyan konferenciatolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát. Ismerik az EU intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, többnyelvű terminológiáját, képesek a megfelelő magyar terminológia kialakítására és állandó fejlesztésére, képesek szinkron és konszekutív tolmácsolási feladatok ellátására az európai uniós tagállamok együttműködésének színterein: konferenciákon, tanácskozásokon, konzultációkon, két- és többoldalú megbeszéléseken.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Európai uniós szakirányú konferenciatolmács idegen nyelvből (első idegen nyelv megnevezése), idegen nyelvből (második idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből.

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 17‒19 óra

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • Bármely területen szerzett alapfokozatú diploma.
  • Nem nyelvszakos jelentkezők esetén felsőfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány B nyelvből, legalább középfokú C nyelvből.
  • Sikeres alkalmassági vizsga.

Záróvizsga: A második félév végén a hallgatók nemzetközi bizottság előtt záróvizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén nyelvi kombinációjuknak megfelelő konferenciatolmács képesítést szereznek. A sikeres vizsgázók ezenkívül a European Masters in Conference Interpreting program diplomáját is megkapják.

A továbbképzés programja:

A képzés a European Masters in Conference Interpreting programban résztvevő 15 európai egyetem közösen kialakított programja és képesítési követelményei szerint történik az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával.

Előnyt jelent:

Bármely hazai vagy külföldi tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség, például fordító és tolmács mesterfokozat vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány.

Tantárgyak:

Elméleti tantárgyak:

            Bevezetés a tolmácsolás elméletébe
            Gazdasági alapismeretek
            Európai tanulmányok
            Szakmai fórum
            Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

            Konszekutív tolmácsolás BA I-II.
            Konszekutív tolmácsolás AB I-II.
            Konszekutív tolmácsolás CA I-II.
            Szinkrontolmácsolás BA I-II.
            Szinkrontolmácsolás AB I-II.
            Szinkrontolmácsolás CA I-II.
            Minikonferencia I-II.
            Irányított tolmácsolási gyakorlat I-II.

Az alkalmassági (felvételi) vizsga:  

            I. Írásbeli alkalmassági vizsga:

  1. fordítás B nyelvről A nyelvre
  2. fordítás A nyelvről B nyelvre
  3. fordítás C nyelvről A nyelvre.

Az írásbeli vizsgán lehet szótárt használni.

II. Szóbeli alkalmassági vizsga:

A szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölt általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.) tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot a felvételi bizottság tagjaival folytatott magyar, valamint B és C nyelvű beszélgetés során. Rövid beszédek konszekutív tolmácsolását végzi, jegyzeteléssel A és B nyelvre, valamint C nyelvről A nyelvre. A szóbeli vizsgára az írásbeli eredmények alapján hívjuk be a jelölteket.

Felmentés:

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén szerzett tolmács előképzettséggel rendelkező jelöltek az FTT Titkárságának címzett levélben felmentést kérhetnek az írásbeli alkalmassági vizsga alól. A felmentési kérelmeket az FTT Felvételi Bizottsága egyénenként bírálja el.

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.
Felvételi várható időpontja: 2024. június
A tandíj összege: 330.000 Ft/félév
Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • felsőfokú diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Online, ide kattintva.