Fordító és tolmács mesterszak

Fordító és Tolmács Mesterszak

Fordító és Tolmács Mesterszak

A képzés célja:

Olyan fordítók, tolmácsok és nyelvi mérnökök képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait, és jártasak a nyelvi közvetítésben alkalmazható technológiában, ismerik annak előnyeit és alkalmazási lehetőségeit.

A képzési idő:

4 félév (120 kredit, 1200 óra), nappali tagozat.

A jelentkezés módja:

Jelentkezési határidő: tárgyév február 15., adatközlő beküldési határideje tárgyév február 29.

Specializációk:

Fordítói specializáció, tolmács specializáció és nyelvi mérnök specializáció. A specializáció kiválasztása a második félév végén történik.

A képzés nyelvei:

angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, orosz, kínai, portugál

A 2023/2024-es tanévben a következő nyelvekből hirdetünk felvételt: angol, német, francia, spanyol, holland, olasz, orosz

A jelentkezés feltétele:

 • a képzést csak azok tudják sikeresen elvégezni, akik anyanyelvi szinten tudnak magyarul,
 • egy felsőfokú C típusú és egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány sorrendben a B és C nyelvből (eltérő nyelvekből),
 • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

A felvételi vizsga ideje:

Írásbeli: tárgyév május
Szóbeli: tárgyév június

A felvételi vizsga részletes leírása ide kattintva érhető el.

Pontszámítás:

Összpontszám: 100; ebből
 • a felvételi vizsgán szerezhető pontok száma: 75; ebből
 • az írásbeli maximum 25 pont
 • a szóbeli maximum 50 pont
 • többletpont: maximum 25.

Többletpontok:

1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 5 pont adható:

 • hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont,
 • halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont,
 • fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont,
 • gyes/gyed/gyet/tgyásban részesülőnek: 1 pont jár.

2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy harmadik idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után maximum 5 pont adható:

 • felsőfokú nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből) 3 pont,
 • felsőfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 5 pont,
 • középfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 3 pont jár.

3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján maximum 5 pont adható a következő esetekben:

 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont,
 • OTDK 1. helyezés: 3 pont,
 • OTDK 2 helyezés: 2 pont,
 • OTDK 3. helyezés: 1 pont.

Az 1–2–3. alapján maximum 10 pontot lehet kapni.

A felvételhez szükséges diploma minősítéséért ez előzőeken túl adható:

 • kitűnő és jeles eredményért 15 pont,
 • jó eredményért 10 pont,
 • közepes eredményért 5 pont.

 

A felvételi vizsga követelményei:

            Összpontszám: 75

1. Írásbeli felvételi vizsga (25 pont):

 • Fordítás A nyelvről B nyelvre (0–15 pont) nyomtatott szótár használható!
 • Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0–10 pont) nyomtatott szótár használható!

2. Szóbeli felvételi vizsga (50 pont):

 • Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)
 • Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven jegyzetelés nélkül (0–10 pont)
 • Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven jegyzetelés nélkül (0–20 pont)
 • Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven jegyzetelés nélkül (0–10 pont)
Megjegyzés:
A nyelv = anyanyelv
B nyelv = első idegen nyelv
C nyelv = második idegen nyelv

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

 1. a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél,
 2. államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány az első idegen nyelvből,
 3. államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a második idegen nyelvből,
 4. az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
 5. adatközlő lap a választott idegen nyelvről (az adott évben választható idegen nyelvek  közül), amely ide kattintva érhető el. 

További információk a szakról itt

A szak tantárgyai:

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Bevezetés a tolmácsolásba, Bevezetés a terminológia elméletébe, Bevezetés a lektorálás elméletébe, Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma, A fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései, Nemzetközi szervezetek, Európai tanulmányok, Jogi alapismeretek, Gazdasági alapismeretek.

Gyakorlati foglalkozások:

Törzsanyag: Fordítástechnika BA, AB, CA, Tolmácsolástechnika BA, AB, CA, Kontrasztív országismeret, Számítógépes fordítástámogatás.

Specializáció fordítóknak: Gazdasági szakfordítás BA, AB, CA, Jogi szakfordítás BA, AB, CA, Szakmai terminológia fordítóknak, Szakmai gyakorlat fordítóknak, Irányított önálló laborfoglalkozás fordítóknak.

Specializáció tolmácsoknak: Konszekutív tolmácsolás AB, BA, CA, Szakmai terminológia tolmácsoknak, Szakmai gyakorlat tolmácsoknak, Irányított önálló laborfoglalkozás tolmácsoknak.

Specializáció nyelvi mérnököknek: Bevezetés a nyelvtechnológiába, Fordítói és technológiai projektmunka, Nyelvtechnológia, Fordítói számítógéphasználat, Gépi fordítás, elő- és utószerkesztés, DPT kiadványszerkesztés, A terminológiakezelés technológiája.

Szakfelelős:

Dr. Barta Péter egyetemi docens, tanszékvezető

Szakért felelős intézet:

ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

Elérhetőség – információ:

1. Tanszéki elérhetőség:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/F I/3–4.
Tel.: 411-6500/5894

2. Intézményi elérhetőség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Felvételi Iroda
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A fszt. 26.
Tel.: 485-5200/5276 és 5287
Félfogadási idő: H: 13.00–16.00, Sz: 9.00–12.00 és 13.00–16.00, P: 9.00–12.00

3. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)
Tel.: 477-3131
E-mail: info@felvi.hu
Honlap: www.felvi.hu