Gazdasági és jogi szakfordító és lektor - TÁVOKTATÁSBAN

Gazdasági és jogi szakfordító és lektor - TÁVOKTATÁSBAN

Szakirányú továbbképzés

Gazdasági és jogi szakfordító és lektor - TÁVOKTATÁSBAN

Az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban. Megfelelő jelentkező esetén a képzés bármilyen nyelvből indítható.

A képzési cél:

Olyan gazdasági és jogi szakfordítók és lektorok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Olyan szöveget tudnak alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is. Biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. Ismerik a fordítási és lektorálási elveket, módszereket. Tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel. Ismerik a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák). Ismerik és használják a fordítók és lektorok számára fontos szoftvereket.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Gazdasági és jogi szakfordító és lektor (A nyelv és B nyelv megnevezése)

A továbbképzés időtartama:

2 félév, heti 1416 óra

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • Bármely területen szerzett alapfokú diploma.
  • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
  • Sikeres alkalmassági vizsga.

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe
Bevezetés a lektorálás elméletébe
Magyar nyelvhelyesség
Gazdasági alapismeretek
Szakmai fórum
Bevezetés a fordítás gyakorlatába
Jogi alapismeretek
Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

Gazdasági szakfordítás BA 
Gazdasági szakfordítás AB
Nyelvtechnológia fordítóknak
Nyelvtechnológia lektoroknak
Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken
Jogi szakfordítás BA
Jogi szakfordítás AB
Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken
Fordítói és lektori projektmunka
 
Alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

1. fordítás A nyelvről B nyelvre,
2. fordítás B nyelvről A nyelvre,
3. motivációs levél B nyelven.
A vizsgán használható szótár.

További információ

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Felvételi várható időpontja: 2024. június 10.
A tandíj összege: 330.000 Ft/félév
Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Online, ide kattintva.