Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus - TÁVOKTATÁSBAN

Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus - TÁVOKTATÁSBAN

Szakirányú továbbképzés

Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus - TÁVOKTATÁSBAN

Az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a következő tanévben akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban: magyar (A) - angol, francia, német (B) nyelvből. Megfelelő számú jelentkező esetén más B nyelvből is indul továbbképzés.

A képzési cél:

Olyan szakfordítók és terminológusok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Olyan szöveget tudnak alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is. Biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. A terminológiai elveket és módszereket tudják a gyakorlatban alkalmazni. Ismerik és használják a szakfordító és a terminológus számára fontos szoftvereket.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A nyelv és B nyelv megnevezése)

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 1416 óra távoktatási munkarendben, egyéni időbeosztás szerint

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • Bármely területen szerzett mesterfokozat.
  • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
  • Sikeres alkalmassági vizsga.

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe
Bevezetés a terminológia elméletébe
Magyar nyelvhelyesség
Gazdasági alapismeretek
Európa tanulmányok
Szakmai fórum
Bevezetés a fordítás gyakorlatába
Jogi alapismeretek
Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

Gazdasági szakfordítás BA
Gazdasági szakfordítás AB
Nyelvtechnológia fordítóknak
Nyelvtechnológia terminológusoknak
Gazdasági szakszövegeken végzett terminológiai munka
Jogi szakfordítás BA
Jogi szakfordítás AB
Jogi szakszövegeken végzett terminológiai munka
Fordítói és terminológiai projektmunka

Alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

1. fordítás A nyelvről B nyelvre,
2. fordítás B nyelvről A nyelvre,
3. motivációs levél B nyelven.
A vizsgán használható szótár.

További információ

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Felvételi várható időpontja: 2024. június 10.

A tandíj összege: 330.000 Ft/félév

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • diplomamásolat (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Online, ide kattintva.