Gazdasági és jogi szakfordító - TÁVOKTATÁSBAN

Gazdasági és Jogi szakfordító - TÁVOKTATÁSBAN

Szakirányú továbbképzés

Gazdasági és Jogi szakfordító - TÁVOKTATÁSBAN

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a következő tanévben akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó Gazdasági és jogi szakfordító szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvi kombinációban: magyar (A) - angol, francia, német (B) nyelvből. Megfelelő számú jelentkező esetén más B nyelvből is indul továbbképzés (például kínai, orosz, spanyol, olasz).

A képzési cél:

Olyan szakfordítók képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és nyelvi közvetítés feladatát A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven. Képesek fordítói projektmunkát végezni és vezetni, és ismerik a fordítástámogató eszközöket (szoftverek, adatbázisok stb.)

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Gazdasági és jogi szakfordító idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből.

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 1012 óra távoktatási munkarendben, egyéni időbeosztás szerint

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

1. a) legalább alapképzésben, idegen nyelvi szakon szerzett oklevél; vagy

    b) legalább alapképzésben, gazdaságtudományok, társadalomtudomány, jogi képzési területen, vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási vagy rendészeti képzési ágába tartozó alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség és C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás; vagy

    c) Bármely mesterképzésben szerzett oklevél és C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás.

    d) Amennyiben a jelentkező anyanyelve (A nyelv) nem a magyar, C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás magyar nyelvből.

2. Sikeres alkalmassági vizsga.

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Európa tanulmányok
 • Bevezetés a terminológia elméletébe
 • Szakmai fórum
 • Bevezetés a fordítás gyakorlatába
 • Jogi alapismeretek
 • Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Gazdasági szakfordítás BA 
 • Gazdasági szakfordítás AB
 • Fordítói projektmunka és nyelvtechnológia I-II.
 • Jogi szakfordítás BA
 • Jogi szakfordítás AB

Alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

1. fordítás A nyelvről B nyelvre,

2. fordítás B nyelvről A nyelvre,

3. motivációs levél B nyelven.

A vizsgán használható szótár.

További információ

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.
Felvételi várható időpontja: 2024. június 10.

Tandíj összege: 295.000 Ft/félév

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Online, ide kattintva.