Hungarológia mesterképzési szak – magyar mint idegen nyelv specializáció

Hungarológia mesterképzési szak – magyar mint idegen nyelv specializáció

A Történeti Intézet gondozásában működő hungarológia mesterképzési szak egyik választható specializációja a magyar mint idegen nyelv specializáció. A részletes tanegységlista itt érhető el.

A specializáció képzési célja:

A hallgatók megismerkednek a magyar mint idegen nyelv oktatásának tudományos elméleti hátterével és gyakorlati kérdéseivel.

Bemenetként az alábbi ALAPKÉPZÉSI SZAKOK fogadhatók el:

A) teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem és a magyar alapképzési szak

B) a mesterképzésbe való belépéshez 12 kreditet kell teljesíteni magyar történelmi, magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből az alábbi szakokon végzettséget szerzőknek:

néprajz, anglisztika,germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák alapszakok, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, valamint a kulturális antropológia alapszakok, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi

A jelentkezés módja:

felvi.hu rendszerén keresztül

Szakfelelős:

Dr. Géra Eleonóra, habil. egyetemi docens

Szakért felelős intézet:

ELTE BTK Történeti Intézet, Művelődéstörténeti Tanszék

Web: https://btk.elte.hu/szervezetek/186/muvelodestorteneti-tanszek

Elérhetőség – információ: eszabo@caesar.elte.hu