Konferenciatolmács-vizsga

Konferenciatolmács-vizsga
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS TOLMÁCSVIZSGÁKRÓL


III. SZINT: KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

Az országos tolmácsvizsgák célja, hogy képesítést biztosítson mindazok számára, akik szervezett tolmácsképzésben nem vettek részt ugyan, de megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkeznek. Ennélfogva e vizsgák szakmai jellegűek: a felsőfokú nyelvtudást alapkövetelménynek tekintve, elsősorban a szükséges tolmácsolási készségek és ismeretek meglétét vizsgálják.

Az országos tolmácsvizsgák a művelődési miniszter 7/1986. (VI.26.) MM számú rendelete értelmében három szinten kerülnek megrendezésre:

I. szint: (általános) összekötő tolmácsolás
II. szint: szaktolmácsolás
III. szint: konferenciatolmácsolás

 

III. SZINT: KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

A konferenciatolmács-képesítés konszekutív és szinkron módon végzett konferenciatolmácsolás ellátására jogosít. A konferenciatolmács ún. „nagyszakaszos" (5‒6 perces) konszekutív tolmácsolást végez, fejlett jegyzetelési módszere segítségével. A szinkrontolmácsolást kabinban, tolmácsberendezés segítségével végzi, anyanyelvre és aktív idegen nyelvére, valamint passzív idegen nyelvéről (nyelveiről). A szinkrontolmácsolás alkalmanként kb. 20‒30 percig végezhető. Mivel a tolmácsolási helyzet résztvevői többnyire közszereplők, akik választékosan, hivatalos vagy szaknyelven fejezik ki magukat, a tolmácsnak rendelkeznie kell az ehhez szükséges nyelvi eszközökkel és ismeretekkel is.

 

A jelentkezés feltételei:

Konferenciatolmács-vizsgára az jelentkezhet, aki szaktolmács képesítéssel és megfelelő (többéves) konferenciatolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

A jelentkezési lap letölthetőitt.

 

A jelentkezés módja:

A következőket kérjük beküldeni hagyományos postai levélben:
1. jelentkezési lap kitöltve, aláírva
2. fényképes szakmai önéletrajz magyar nyelven
3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata (külföldön szerzett felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles fordításának másolata)


A vizsgára bocsátásról, valamint a vizsga idejének és helyének megerősítéséről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.

  

A vizsga részei:

1.Zárthelyi írásbeli vizsga:
a) fordítás anyanyelvről idegen nyelvre, szótár nélkül
b) fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, szótár nélkül
A vizsga időtartama: 2 óra
A szövegek terjedelme kb. 1500 karakter szóköz nélkül.

2. Szóbeli vizsga: A vizsga időtartama: kb. 50 perc
a) konszekutív tolmácsolás aktív idegen nyelvről magyarra, jegyzeteléssel, max. 5‒6 perces szakaszokban
b) konszekutív tolmácsolás aktív idegen nyelvre, jegyzeteléssel, max. 5‒6 perces szakaszokban
d) szinkrontolmácsolás aktív idegen nyelvről magyarra (10‒12 perc)
e) szinkrontolmácsolás magyarról aktív idegen nyelvre (10‒12 perc)

 

A vizsga értékelése:

1. A vizsga írásbeli részének értékelése:
A jelentkezők az írásbeli vizsga mindkét feladatára külön osztályzatot kapnak 1‒5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Ha valamelyik feladat elégtelen, a jelentkező szóbeli vizsgára nem bocsátható.

2. A vizsga szóbeli részének értékelése:
A jelentkezők a konszekutív és szinkrontolmácsolási vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1‒5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Ha valamelyik feladat elégtelen, vagy az egyes feladatokra kapott osztályzatok átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a tolmácsvizsgán nem felelt meg.

Ha a vizsga konszekutív vagy szinkrontolmácsolási része sikertelennek bizonyul, a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

 

A vizsga lebonyolítása:
A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.
A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.

 

A vizsgadíjjal és a megfizetésével kapcsolatos tudnivalók:
A vizsga díja: 49.000 Ft. A vizsgadíjat átutalással kérjük befizetni. A vizsgadíj befizetését a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel. Ha számlát kér, kérjük előre jelezze, és e-mailben elküldjük az intézmény számlakérő nyomtatványát. 

 

További fontos tudnivalók:
A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.
A vizsgadíjat nem tudjuk visszatéríteni.
Halasztani csak egyszer lehet, orvosi igazolással. Ekkor a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
A tolmácsvizsga eredményéről a jelentkezők a vizsga után két hónapon belül kapnak tájékoztatást.
Sikertelen tolmácsvizsga esetén a lektorált fordítás megtekintését írásban kell kérni.
Javító lektorral való konzultációt nem biztosítunk.

 

A tolmácsbizonyítvány kiállítása:
Sikeres vizsga esetén az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék tolmácsképesítést igazoló okiratot állít ki. Ez átvehető személyesen vagy kérésre a titkárság postán elküldi.

A vizsga időpontja: 2021. október 26.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20.