Szakfordító és nyelvi mérnök (fordítástechnológus) - HIBRID OKTATÁSBAN

Szakfordító és nyelvi mérnök (fordítástechnológus) - HIBRID OKTATÁSBAN

Szakirányú továbbképzés

Szakfordító és nyelvi mérnök (fordítástechnológus) - HIBRID OKTATÁSBAN

Az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó  szakfordító és nyelvi mérnök szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvi kombinációban: magyar (A) - angol (B) nyelvből, hibrid oktatásban.

 
Munkarend: részben jelenléti és távoktatás
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség összege: 330.000 Ft
Képzési idő (félév): 2
Irányszám: 8 < 16
A képzés gyakorisága: heti 15-16 óra
A képzés helye: Budapest
Képzési terület: Bölcsészettudomány
 
A részvétel feltétele: a) legalább alapképzésben, idegen nyelvi szakon szerzett oklevél; b) vagy legalább alapképzésben, nem idegen nyelvi szakon szerzett oklevél és C1 szintű komplex (korábban: felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakfordító és nyelvi mérnök

Egyéb információk: A cél, olyan szakfordítók és nyelvi mérnökök képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és nyelvi közvetítés feladatát A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven. Képesek többnyelvű lokalizációs (szoftver, web) projektekben nyelvi mérnöki feladatokat ellátni, a forrásfájlokat fordításra előkészíteni, elvégezni a szükséges fájlkonverziókat, valamint a fordítás utáni utómunkákat, teszteléseket, fordítói kiadványszerkesztést. Képzés magyar és angol nyelvekből indul.

Tantárgyak:

Elméleti tantárgyak

Bevezetés a fordítás elméletébe
Bevezetés a nyelvtechnológiába
Bevezetés a terminológia elméletébe
Európai tanulmányok
Magyar nyelvhelyesség
Gazdasági alapismeretek
Bevezetés a lektorálás elméletébe
Nemzetközi szervezetek
Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantrágyak

Szakfordítás BA I.
Szakfordítás AB I.
Nyelvtechnológia I.
Fordítói számítógéphasználat
A terminológiakezelés technológiája
Gépi fordítás, elő- és utószerkesztés
Szakfordítás BA II.
Szakfordítás AB II.
Nyelvtechnológia II.
Fordítói és terminológiai projektmunka
DTP-Kiadványszerkesztés

Alkalmassági (felvételi) vizsga - online:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

1. fordítás A nyelvről B nyelvre,
2. fordítás B nyelvről A nyelvre.
A vizsgán használható szótár.

II. Motivációs beszélgetés

További információ

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Felvételi várható időpontja: 2024. június 10.

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Online, ide kattintva.