Az ELTE FTT

Az ELTE FTT

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a legnagyobb múltú, szakfordítókat és tolmácsokat képző intézmény Magyarországon.

 

Az ELTE FTT képzései

 

Országos akkreditációs vizsgák szakfordítóknak és tolmácsoknak

Az ELTE FTT a 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet alapján rendszeresen szervez országos tolmács és szakfordítói vizsgákat olyan gyakorló szakemberek részére, akik korábban nem vettek részt képzésben. E vizsgák eredményeképpen eddig több mint 1500 jelölt szerzett tolmács vagy szakfordítói képesítő bizonyítványt.

 

Az ELTE FTT országos módszertani központ
• A felhalmozott módszertani-kutatási tapasztalatoknak köszönhetően az ELTE FTT programjai folyamatosan megújultak, és megfelelnek a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak. Valamennyi program akkreditált.
• Az ELTE FTT a helyes szakmai gyakorlat („best practice") elterjesztésére törekszik, a szakmában és képzésben egyaránt: tolmácsolással és fordítással foglalkozó kiadványok, hivatásos fordítók és tolmácsok szakmai szervezeteivel való együttműködés, szakmai állásfoglalások és előterjesztések, nemzetközi együttműködések, valamint fordítással és tolmácsolással kapcsolatos konferenciák formájában.
• Az ELTE FTT tanárai számos más hazai és külföldi képzőhellyel állnak partneri kapcsolatban, és nyújtanak szakmai segítséget konzultációk és tanári mobilitás formájában.

 

Az ELTE FTT együttműködik a fordítók és tolmácsok szakmai szervezeteivel és a piaci szereplőkkel
• Számos hazai és nemzetközi intézménnyel működünk együtt. Mesterszakos hallgatónk tanulmányaik során szakmai gyakorlaton vesznek részt, többen közülük az Európai Unió valamelyik intézménye fordítószolgálatánál.  Magyar és nemzetközi szakmai partnereink rendszeresen adnak elő különböző képzéseinken, rendezvényeinken és konferenciáinkon. 

 

Az ELTE FTT nemzetközi hírű kutatóhely


Az itt folyó fordításelméleti és kutatómunka országos és nemzetközi szinten is elismert, és biztosítja az oktatás elméleti-módszertani megalapozottságát.
• Az ELTE FTT számos saját kiadású szakkönyvet és tankönyvet jelentetett meg magyar és angol nyelven a fordítás és tolmácsolás témaköréből.
• Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat épített ki nemzetközi szakmai szervezetekkel: a Konferenciatolmácsok Nemzetközi Szövetségével (AIIC), a European Masters in Conference Interpreting konzorcium tagjaival, a European Masters in Translation (EMT)  hálózattagjaival, valamint számos európai partneregyetemmel, az európai uniós intézmények fordító- és tolmácsszolgálataival (Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Központi Bank).
• Munkatársaink számos nemzetközi konferencián és szakmai továbbképzésen vettek részt, és az ELTE FTT is több alkalommal szervezett országos és nemzetközi konferenciákat Magyarországon.
• Az ELTE FTT megalapította, és kéthavonta folyamatosan megjelenteti az első magyar fordítástudományi folyóiratot, a FORDÍTÁSTUDOMÁNY című szaklapot, amely szakmai fórumot jelent a fordítástudománnyal foglalkozó magyar kutatóknak.
• Az ELTE FTT szerkeszti az ACROSS LANGUAGES AND CULTURES című angol nyelvű, nemzetközileg referált szakfolyóiratot, amely az Akadémiai Kiadó és a Wolters Kluwer közös kiadásában jelenik meg.
• Az ELTE FTT a 2003/2004. tanévben elindította önálló Fordítástudományi Doktori Programját, így szerepet vállalt a fordítással foglalkozni kívánó fiatal kutatók képzésében, és ezáltal a magyar fordítástudomány megteremtésében. A programon eddig 50 hallgató szerzett doktori fokozatot.

 

Elhelyezkedési lehetőségek


• Végzett hallgatóink számatalan elhelyezkedési lehetőség közül választhatnak Magyarországon és külföldön egyaránt. Jellemzően fordítóirodai projektmenedzserként, fordítóként, utószerkesztőként, terminológusként, lektorként, nyelvi mérnökként, vagy tolmácsként dolgoznak a nyelvi közvetítői piacon.