Bírósági és hatósági tolmács

Bírósági és hatósági tolmács

Szakirányú továbbképzés

Bírósági és hatósági tolmács

Az ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet nyújtó bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzést indít A–B (magyar–angol) nyelvkombinációban. Megfelelő számú jelentkező esetén a képzés bármilyen élő nyelvből indítható.

A képzési cél:

Olyan bírósági és hatósági tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a jogi tolmácsolás feladatát. Rendelkeznek az ehhez szükséges speciális tolmácsolási és kommunikációs készségekkel, valamint nyelvhasználatbeli, eljárásjogi, pszichológiai, interperszonális és interkulturális ismeretekkel.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Bírósági és hatósági tolmács (az A nyelv és a B nyelv megnevezése)

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 10–12 tanóra

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • Bármely területen szerzett mesterfokozatú diploma.
  • Nem nyelvszakos jelentkezők esetén C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló bizonyítvány idegen nyelvből.
  • Sikeres alkalmassági vizsga.

Előnyt jelent:

  • Bármely hazai vagy külföldi tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség, például fordító és tolmács mesterfokozat vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány.

Tantárgyak:

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a tolmácsolás elméletébe

Bevezetés a bírósági és hatósági tolmácsolásba I–II.

Magyar nyelvhelyesség

Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

            Bírósági és hatósági tolmácsolás I–II.

            Terminológia I–II.

            Bírósági és hatósági tolmácsolás hospitálás

            Szakmai gyakorlat

Az alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

  1. fordítás B nyelvről A nyelvre
  2. fordítás A nyelvről B nyelvre

            Az írásbeli vizsgán lehet szótárt használni.

II. A szóbeli alkalmassági vizsga részei:

A szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölt általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.) tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot a felvételi bizottság tagjaival A és B nyelven folytatott beszélgetés során. Rövid beszédek konszekutív tolmácsolását végzi, jegyzeteléssel A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre.

Felmentés:

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén szerzett tolmács előképzettséggel rendelkező jelöltek az FTT Titkárságának címzett levélben felmentést kérhetnek az írásbeli alkalmassági vizsga alól. A felmentési kérelmeket az FTT Felvételi Bizottsága egyénenként bírálja el.

További információ:

Tanegységlista

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Felvételi várható időpontja: 2024. június 10.

A tandíj összege: 330.000 Ft/félév

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft, a befizetést a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük teljesíteni, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel és névvel.

A jelentkezéshez szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • mesterdiploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
  • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében),
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezés módja:

Onlime, ide kattintva.