Szaktolmácsvizsga

Szaktolmácsvizsga
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS TOLMÁCSVIZSGÁKRÓL

II. SZINT: SZAKTOLMÁCSOLÁS

Az országos tolmácsvizsgák célja, hogy képesítést biztosítson mindazok számára, akik szervezett tolmácsképzésben nem vettek részt ugyan, de megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkeznek. Ennélfogva e vizsgák szakmai jellegűek: a felsőfokú nyelvtudást alapkövetelménynek tekintve, elsősorban a szükséges tolmácsolási készségek és ismeretek meglétét vizsgálják.

Az országos tolmácsvizsgák a művelődési miniszter 7/1986. (VI.26.) MM számú rendelete értelmében három szinten kerülnek megrendezésre:

I. szint: (általános) összekötő tolmácsolás
II. szint: szaktolmácsolás
III. szint: konferenciatolmácsolás

II. SZINT: SZAKTOLMÁCSOLÁS

A szaktolmácsképesítés szakmai-tárgyalási tolmácsolás ellátására jogosít. A tolmácsolási vizsga az alábbi témakörökben folyhat:

• társadalomtudományi
• gazdasági
• természettudományi
• műszaki

A fenti témakörökben a vizsgázóknak megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szakemberek által előadott, igényes, de nem csak szakmabeli hallgatóságnak szánt beszédeket (ismeretterjesztő előadások, hivatalos nyilatkozatok, sajtótájékoztatók, stb.) előzetes felkészülés nélkül is, pontosan és szakszerűen legyenek képesek tolmácsolni.
A szaktolmács szakaszosan végez tolmácsolást, egy vagy két irányba (pl. üzleti tárgyalások, projektek, szakmai tanácskozások, továbbképzések, előadások és beszédek). A tolmácsolandó szakaszok hossza 3‒4 perc is lehet, amelyeknek pontos visszaadása már tudatos jegyzethasználatot tesz szükségessé.

 

A jelentkezés feltételei:

Szaktolmácsvizsgára az jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel, felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudással és megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

A jelentkezési lap letölthetőitt.

 

A jelentkezés módja:

A következőket kérjük beküldeni hagyományos postai levélben:
1. jelentkezési lap kitöltve, aláírva
2. fényképes szakmai önéletrajz magyar nyelven
3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata (külföldön szerzett felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles fordításának másolata)

 

A vizsgára bocsátásról, valamint a vizsga idejének és helyének megerősítéséről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.

 

A vizsga részei:

1. Zárthelyi írásbeli vizsga:
a) fordítás anyanyelvről idegen nyelvre, szótár nélkül
b) fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, szótár nélkül
A vizsga időtartama: 2 óra
Mindkét szöveg terjedelme kb. 1500 karakter szóköz nélkül.

2. Szóbeli vizsga: A vizsga időtartama: kb. 30 perc
a) beszélgetés a választott idegen nyelven aktuális politikai és gazdasági témákról, szakmai kérdésekről.
b) írott szöveg informatív szóbeli fordítása anyanyelvre felkészülés nélkül (blattolás),
c) szakaszos tolmácsolás magyarra, jegyzeteléssel, max. 3‒4 perces szakaszokban
d) szakaszos tolmácsolás idegen nyelvre, jegyzeteléssel, max. 3‒4 perces szakaszokban.

 

A vizsga értékelése:

1. A vizsga írásbeli részének értékelése:
A jelentkezők az írásbeli vizsga mindkét feladatára külön osztályzatot kapnak 1‒5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Ha valamelyik feladat elégtelen, a jelentkező szóbeli vizsgára nem bocsátható.

2. A vizsga szóbeli részének értékelése:
A jelentkezők a szóbeli vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1‒5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Ha valamelyik feladat elégtelen, vagy az egyes feladatokra kapott osztályzatok átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a tolmácsvizsgán nem felelt meg.

 

A vizsga lebonyolítása:
A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.
A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.

 

A vizsgadíjjal és a megfizetésével kapcsolatos tudnivalók:
A vizsga díja: 49.000 Ft. A vizsgadíjat átutalással kérjük befizetni. A vizsgadíj befizetését a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra kérjük, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel. Ha számlát kér, kérjük előre jelezze, és e-mailben elküldjük az intézmény számlakérő nyomtatványát. 

 

További fontos tudnivalók:
A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező e-mailen keresztül kap értesítést.
A vizsgadíjat nem tudjuk visszatéríteni.
Halasztani csak egyszer lehet, orvosi igazolással. Ekkor a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
A tolmácsvizsga eredményéről a jelentkezők a vizsga után két hónapon belül kapnak tájékoztatást.
Sikertelen tolmácsvizsga esetén a lektorált fordítás megtekintését írásban kell kérni.
Javító lektorral való konzultációt nem biztosítunk.

 

A tolmácsbizonyítvány kiállítása:
Sikeres vizsga esetén az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék tolmácsképesítést igazoló okiratot állít ki. Ez átvehető személyesen vagy kérésre a titkárság postán elküldi.

A vizsga időpontja: 2021. október 26.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20.